VENTUS eshop - WWW.EO.CZ


Ceny jsou bez DPH 21%

Meteorologie/hodiny

Ventus 145, meteostanice poloprofesionální
Meteorologická stanice zobrazuje ?as ?ízený krystalem, m??í barometrický tlak, vnit?ní teplotu a relativní vlhkost, pomocí bezdrátových ?idel m??í vn?jší teplotu a relativní vlhkost, rychlost a sm?r v?tru, deš?ové srážky, zobrazuje hodnotu Wind Chill (teplotu poci?ovanou vlivem v?tru), rychlost náraz? v?tru, má dva budíky- displej o velikosti 165 x 75 mm- celkové rozm?ry (v x š x h) 212 x 120 x 17 mm bez stojánku - veliko..
2 489,00
Ventus 155A, meteostanice poloprofesionální
Meteorologická stanice s inverzním displejem, zobrazení vnitřní a vnější teploty, relativní vlhkosti, barometrického tlaku, rychlosti a směru větru, dešťových srážek, hodiny řízené signálem DCF-77, budík Oproti původnímu modelu VENTUS 155 má samostatné čidlo pro měření teploty a vlhkosti - displej o velikosti 104 x 70 mm - celkové rozměry (v x š x h) 194 x 117 x 27 mm bez stojánku - možnost krátkodobého 10 ..
2 460,00
Ventus 266, meteorologická stanice s detektorem blesk?
Meteorologická stanice VENTUS 266 má ?as ?ízený rádiovým signálem DCF-77, datum, budík s funkcí Snooze, m??ení vnit?ní a vn?jší teploty a relativní vlhkosti, srážek, rychlosti a sm?ru v?tru, UV zá?ení se zobrazením maximální doby ozá?ení slune?ním sv?tlem a m??ení barometrického tlaku. Stanice má detektor blesk? s alarmem, zobrazuje hodnoty tepelného indexu, rosného bodu, hodnoty Wind Chill.P?t ikon zobrazuje p?edpov..
2 920,00
Ventus 820, Bluetooth meteostanice
Bluetooth meteorologická stanice s m??ením vnit?ní a vn?jší teploty, relativní vlhkosti, barometrického tlaku, rychlosti a sm?ru v?tru, deš?ových srážek, UV zá?ení a p?edpov?dí po?así- meteorologická stanice s ?ipem Bluetooth 4.0, který umož?uje nam??ené hodnoty odeslat do vašeho mobilního za?ízení-- kompatibilita s mobilními za?ízeními s Bluetooth 4.0 BTE, Android verze 4.3 a vyšší, iOS 6.0 a vyšší - dosah p?enosu..
4 265,00
Ventus 827, meteostanice poloprofesionální
Meteorologická stanice zobrazuje čas řízený rádiovým signálem DCF-77, měří barometrický tlak, vnitřní teplotu a relativní vlhkost, pomocí bezdrátových čidel měří vnější teplotu a relativní vlhkost, rychlost a směr větru, dešťové srážky, zobrazuje stav tepelné pohody, fáze Měsíce, hodnotu Wind Chill (teplotu pociťovanou vlivem větru), budík - LCD displej hlavní části o rozměrech 104 x 70 mm - velikost č..
2 986,00
Ventus 830, meteostanice poloprofesionální, WiFi
Wi-Fi meteorologická stanice s integrovaným bezdrátovým čidlem model VENTUS 830 je vybavena mnoha funkcemi, zajišťujícími informace o předpovědi počasí. Integrované bezdrátové čidlo pracuje na frekvenci 868 MHz a měří teplotu a relativní vlhkost, rychlost a směr větru, úhrn srážek, teplotu, vlhkost, UV záření a intenzitu osvětlení.Hlavní jednotka má snadno čitelný inverzní displej, který zobrazuje předpověď..
4 374,00
Ventus 831, meteostanice poloprofesionální, PC USB
Meteorologická stanice s měřením několika meteorologických veličin, pamětí na 200 datových souborů, s možností napojení na počítač přes USB port a napájením přes síťový adaptér. Displej s možností stálého modrého pdsvícení o rozměru 124 x 74 mm zobrazující sedm ikon předpovědi počasí, vnitřní a vnější teplotu a relativní vlhkost, směr a rychlost větru, dešťové srážky, hodnotu atmosférického tl..
4 185,00
tel: +420 606 622 826 email: obchod@eo.cz © EO 2004-2008


Výrobci: Balance basicXL EMOS GARNI HQ IROX KONIG Nedis OREGON SCIENTIFIC PLATINET SONY TECHNOSONIC Techvonix TOPCOM VENTUS

Všichni výrobci